№3 аналитикалық жазба – Халықаралық еңбек ұйымы (ХЕҰ) және Бейресми жұмыстағы әйелдер: жаһандану және ұйымдасу (WIEGO)   1. Кіріспе Баланы сәби кезінен дамыту қызметтері бірталай бағдарлама аясын, оның ішінде үш…